en-USel-GRlt-LTtr-TR
en-USel-GRlt-LTtr-TR
Menu

Proje


Proje

MELOS projesi, zihinsel engelli bireylerin, müzik aletleri ile keyifli, yaratıcı ve interaktif bir öğrenme deneyimi yoluyla bilişsel, algı ve kinetik becerilerin gelişimini sağlamayı hedefleyen eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına odaklanmaktadır.

Bir müzik aleti çalmayı öğrenmek, işlevsellik derecesi ve engeli ne olursa olsun, herkese hitap eder; böylece kimse öğrenme sürecinden dışlanmaz. MELOS'un ana amacı farklı derecelerde yetersizlikleri olan bu kişilerin ayrıştırılmalarından  ziyade birlikte var olmalarıdır.

Proje, bir oyun motoru platformu kullanarak, ışık eğitimi ve optik uyaranlar yoluyla Müzik Eğitimi için hem kendi kendine öğrenme hem de eğitim ihtiyaçlarına hizmet eden dinamik bir arayüz sunar.

Bir müzik aleti ile uğraşmak

Bu kullanıcıların, görsel-işitsel koordinasyon, işlev gibi.  ince ve kaba motor beceriler geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, bireyin psiko-duygusal bölümünü şekillendiren sosyal ve iletişim becerilerine, müzik deneyimi aracılığıyla destek olunmaktadır. Böylece, müzik eğitimi, kişile rarası ilişkiler ve sosyalleşme, etkileşim ve iletişim, bir bütün olarak katılım ve entegrasyon, kendini kontrol ve kendini sınırlama, inisiyatifler ve riskler alma, yaratıcılık ve kendini ifade etme, yetkilendirme, benlik saygısı gibi olguları teşvik eder. 


Uygulanması amaçlanan yöntem

'Müzik Eğitimi Işık ve Optik Uyarlama' başlığı altında Dr.  Ioannis Makris, tarafından (mevcut projedeki müzik şefi / geliştirme lideri) başarılı bir  pilot  uygulama yapılmıştır. Metodun adı (MELOS) Yunan dilinde iki anlam taşımaktadır; Müzikal olarak bu sözcük, dünya çapında, bir melodiyi oluşturan müzik tonlarının ardışıklığını belirtmek için kullanılır. Aynı zamanda bir grubun üyesi anlamına gelir. Metodun geliştirilmesi ve pilot uygulaması boyunca, kısa bir süre içerisinde (yaklaşık bir ay) öğreniciler, bir orkestraya enerjik bir şekilde katılabildiklerini ve bir grup halinde müzik çalabildiklerini kanıtlamışlardır.


melos

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset